Bảng Giá Vàng Ancarat
VND/Chỉ VND/Gram
Bán Mua Bán Mua
Kim Ấn Trần Triều 6,750 6,620 1,801 1,765
Kim Thành 6,750 6,620 1,801 1,765
Kim Thần Tài 6,750 6,620 1,801 1,765
Nhẫn Tích Tài 6,750 6,620 1,801 1,765
Nhẫn 999 5,390 5,300 1,438 1,413
Nhẫn 99 5,340 5,250 1,425 1,400
Nhẫn 98 5,280 5,190 1,409 1,384
Vàng 750 4,040 3,960 1,078 1,056
Cập nhật lần cuối: 2023-02-05 05:40