Bảng Giá Vàng Ancarat
VND/Chỉ VND/Gram
Bán Mua Bán Mua
Kim Ấn Trần Triều 6,880 6,750 1,835 1,800
Kim Thần Tài 6,880 6,750 1,835 1,800
Nhẫn Tích Tài 6,880 6,750 1,835 1,800
Nhẫn 999 5,570 5,490 1,486 1,464
Nhẫn 99 5,520 5,440 1,473 1,450
Nhẫn 98 5,460 5,390 1,457 1,437
Vàng 750 4,180 4,110 1,115 1,096
Vàng 610 3,400 3,340 907 890
Cập nhật lần cuối: 2023-01-28 14:12